TIN TỨC

Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai – Mục tiêu cần hướng đến

Tháng 3/2015, Bộ Y tế ban hành Đề án xã hội hóa (XHH) cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 – 2020 (gọi tắt là Đề án 818).


Tháng 3/2015, Bộ Y tế ban hành Đề án xã hội hóa (XHH) cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 – 2020 (gọi tắt là Đề án 818).
Đây là một hướng đi không chỉ góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, cách làm này còn thay đổi cách nghĩ của người dân trong việc chủ động sử dụng PTTT. Tuy nhiên, để thực hiện thành công Đề án, đòi hỏi ngành Dân số – KHHGĐ phải có những giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thay đổi được nhận thức, hành vi từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua, bán” phù hợp với khả năng chi trả và điều kiện của đối tượng theo phân khúc thị trường.
Xã hội hoá cung cấp PTTT- Hướng đi tất yếu
Theo Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh, hiện nay tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại của tỉnh là 72,5%, tương ứng hằng năm có 27.000 – 28.000 cặp vợ chồng có nhu cầu sử dụng các BPTT hiện đại. Số liệu này cho thấy đa số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã chấp nhận thực hiện BPTT để tránh mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, tình hình cung cấp và sử dụng PTTT trong giai đoạn tới có nhiều khó khăn, bất cập, do từ trước năm 2012 hầu hết các PTTT được cung cấp miễn phí do nguồn ngân sách nhà nước đầu tư thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia Dân số – KHHGĐ. Hiện nay, Việt Nam đã bước ra khỏi ngưỡng của nước nghèo, nên các nhà tài trợ đã ngừng viện trợ không hoàn lại các PTTT, đòi hỏi Nhà nước cần có ngân sách để mua PTTT. Do vậy việc cung cấp PTTT miễn phí và dịch vụ KHHGĐ miễn phí sẽ giảm mạnh, chuyển dần sang cung ứng dưới hình thức tiếp thị xã hội và thị trường tự do.
Chị Hoàng Thị Hương, 38 tuổi, ở thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) có 2 con, hiện nay vợ chồng chị đang thực hiện BPTT bằng cách uống thuốc tránh thai. Chị Hương cho biết: Mấy năm gần đây tôi vẫn thường mua thuốc tránh thai ở các hiệu thuốc hoặc tại Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện. Bây giờ Nhà nước không còn hỗ trợ, cấp phát miễn phí nữa thì người dân cũng nên chủ động bỏ tiền ra để mua các PTTT. Đó là điều tất yếu, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước hiện nay… Còn chị Triệu Thị Lành, xóm Khau Khác, xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình) có 3 con gái. Hiện nay chị đang sử dụng BPTT bằng cách đặt vòng. Chị Lành cho hay: Tôi được xem trên ti vi nói về việc thời gian tới Nhà nước chỉ còn hỗ trợ, cấp miễn phí các PTTT cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng thuộc diện chính sách, đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tôi nghĩ điều này cũng phù hợp thực tế, bởi đời sống người dân giờ đã khá hơn trước, có thể tự bỏ tiền ra mua các PTTT phù hợp với mình.
Còn đó những “Rào cản”
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để đẩy mạnh XHH cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Tại tỉnh ta, từ năm 2011, Chi cục Dân số – KHHGĐ đã triển khai việc tiếp thị các PTTT, bước đầu chuẩn bị cho công tác XHH cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS giai đoạn 2016 – 2020.
Bà Đàm Thị Phương, cán bộ Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Nguyên Bình cho biết: Để tuyên truyền, vận động đối tượng sử dụng các BPTT thay đổi được nhận thức, hành vi từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua, bán” gặp rất nhiều khó khăn. Bởi từ lâu người dân đã có quan niệm và thói quen được Nhà nước “bao cấp” PTTT, hàng hóa, dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện cũng đã triển khai công tác tiếp thị các PTTT (chủ yếu là thuốc tránh thai và bao cao su). Người dân bắt đầu làm quen và có ý thức là phải mua PTTT, nhưng năm 2015, nguồn cung các PTTT cho hoạt động tiếp thị giảm, không đủ để bán cho các đối tượng nên người dân lại không biết mua ở đâu.
Trong chương trình Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2020, thị phần các PTTT miễn phí hằng năm giảm dần, đối tượng ưu tiên cấp PTTT miễn phí là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng thuộc diện chính sách, đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Những đối tượng không thuộc diện cấp miễn phí thì vận động mua từ nguồn tiếp thị xã hội hoặc thị trường thương mại. Vì vậy, để chuẩn bị cho lộ trình XHH các PTTT, từ năm 2011, tỉnh đã triển khai công tác tiếp thị xã hội PTTT. Song công tác tiếp thị xã hội đang gặp nhiều khó khăn thách thức, như: Thiếu nguồn kinh phí cho truyền thông, quảng bá sản phẩm; chế độ chính sách hiện hành về Dân số – KHHGĐ của địa phương chưa đề cập đến tiếp thị xã hội các PTTT; đa phần người dân vẫn chưa có thói quen mua PTTT để sử dụng mà vẫn trông chờ vào sự cung cấp miễn phí PTTT.
Khó khăn nữa là hàng hóa PTTT chủ yếu nhập khẩu (trừ bao cao su và viên uống tránh thai) cho Chương trình Mục tiêu quốc gia để ưu tiên cấp miễn phí; trên thị trường không có bán PTTT lâm sàng nên các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia XHH không có PTTT để thực hiện XHH dịch vụ KHHGĐ/SKSS, đặc biệt là dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) và thuốc cấy tránh thai (que cấy tránh thai). Hiện nay giá dịch vụ KHHGĐ cũng chưa được xây dựng và ban hành, thiếu kế hoạch tổng thể, cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đẩy mạnh XHH cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS, nên không tạo điều kiện cho các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia XHH phát huy lợi thế và phát triển bền vững…
Huy động cả cộng đồng tham gia, chia sẻ nguồn lực
XHH cung cấp các PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS là mục tiêu mà ngành dân số cần phải hướng đến. Bà Lục Thị Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ cho biết: Để tiến tới làm tốt công tác này, ngành dân số tỉnh đang xây dựng Đề án “XHH cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS giai đoạn 2015 – 2020” theo hướng dẫn của Tổng cục Dân số – KHHGĐ và Bộ Y tế. Trong đó sẽ tập trung vào thực hiện đồng bộ các giải pháp: Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ Dân số – KHHGĐ áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Đa dạng hóa PTTT và hàng hóa KHHGĐ/SKSS theo phân khúc thị trường, chú trọng vào các PTTT hiện đại có tác dụng lâu dài và hiệu quả. Củng cố và phát triển mạng lưới cung ứng PTTT và hàng hóa KHHGĐ/SKSS trên cơ sở huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân thuộc các thành phần kinh tế theo phân khúc thị trường. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ KHHGĐ/SKSS của người dân. Nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế công lập để thực hiện XHH cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho người cung cấp dịch vụ; hỗ trợ bổ sung trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ/SKSS của các cơ sở y tế công lập để đáp ứng tiêu chí cơ sở thực hiện XHH. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động về XHH cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ. Tuyên truyền, vận động tạo môi trường xã hội đồng thuận thúc đẩy XHH và phát triển thị trường PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và thị trường cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Truyền thông chuyển đổi hành vi để nâng cao hiểu biết, nhận thức tạo sự chuyển đổi hành vi đúng đắn và bền vững của đối tượng tác động, đối tượng thụ hưởng. Nội dung ưu tiên là chuyển đổi hành vi từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua, bán” phù hợp với khả năng chi trả và điều kiện của đối tượng.

Bài viết liên quan