TIN TỨC

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên: Mối lo về mang thai và nạo phá thai không an toàn

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên: Mối lo về mang thai và nạo phá thai không an toàn

Ngày đăng: 17/12/2018
Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác này vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi cần phải có những [...]
Công tác dân số được đẩy mạnh nhờ triển khai thực hiện Đề án 818

Công tác dân số được đẩy mạnh nhờ triển khai thực hiện Đề án 818

Ngày đăng: 16/12/2018
Đó là kết quả sau khi triển khai thực hiện Đề án 818 về xã hội hóa các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) của người dân huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. [...]
Sự cần thiết của việc sử dụng các phương tiện tránh thai hiện đại, đảm bảo chất lượng

Sự cần thiết của việc sử dụng các phương tiện tránh thai hiện đại, đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 12/12/2018
Việc đa dạng hóa phương tiện tránh thai (PTTT) và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) theo phân khúc thị trường xã hội hóa sẽ chú trọng vào các PTTT hiện đại, chất [...]
Khánh Hòa: Người dân đã chủ động chi trả cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Khánh Hòa: Người dân đã chủ động chi trả cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Ngày đăng: 11/12/2018
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đang triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản (SKSS) tại khu vực thành [...]
Thái Bình: Chuyển biến tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản nhờ thực hiện tốt Đề án 818

Thái Bình: Chuyển biến tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản nhờ thực hiện tốt Đề án 818

Ngày đăng: 10/12/2018
Thông qua công tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm của Đề án 818, người dân đã từng bước thay đổi nhận thức về việc chủ động trả tiền thay vì sử dụng miễn phí các dịch vụ DS-KHHGĐ.
Tập huấn truyền thông phân phối sản phẩm kế hoạch hóa gia đình

Tập huấn truyền thông phân phối sản phẩm kế hoạch hóa gia đình

Ngày đăng: 13/12/2018
  Nhằm đẩy mạnh hoạt động Đề án “Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020” tại Nghệ An, Tổng [...]