TIN TỨC

Nam Định triển khai đặt dụng cụ tử cung do MSIVN hỗ trợ năm 2016

​Marie Stopes International (viết tắt là MSI) là một tổ chức phi chính phủ đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Trụ sở chính của MSI đặt tại Luân Đôn – Anh. Đến nay, MSI đang hoạt động tại 37 quốc gia trên 5 châu lục, chủ yếu là các nước đang phát triển. Đến cuối năm 2015, MSI toàn cầu đã cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho hơn 100 triệu khách hàng.


MSI đến Việt Nam từ năm 1989 và đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan chính phủ để thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại nhiều địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Marie Stopes Việt Nam (MSIVN) hiện đang hỗ trợ mạng lưới 11 phòng khám phụ khoa – kế hoạch hóa gia đình trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Dân số – KHHGĐ và tổ chức MSIVN, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, năm 2015 Nam Định là một trong 35 tỉnh, thành phố trong cả nước nhận được sự hỗ trợ của MSIVN để thực hiện chương trình thúc đẩy cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tỉnh Nam Định đã triển khai chương trình tại 10 huyện, thành phố. Kết thúc năm 2015, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung là 5.200 ca (Đạt 100% chỉ tiêu ký kết với MSIVN) tới tất cả các đối tượng có nhu cầu. Qua một năm triển khai, đây thực sự là chương trình có tính nhân văn và cần thiết cho tỉnh Nam Định trong công tác Dân số – KHHGĐ. Vì vậy, năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định, Tổng cục Dân số – KHHGĐ và MSIVN đã đồng ý tăng số ca vòng lên là 11.100 ca. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện được 8.345/11.100 ca, đạt 75% kế hoạch năm. Để có được kết quả trên, Chi cục Dân số – KHHGĐ đã chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Dân số các huyện, thành phố tích cực thực hiện và phối hợp với đoàn giám sát của MSIVN tổ chức 02 đợt giám sát hỗ trợ trong việc triển khai cung ứng dịch vụ tại thị trấn Qũy Nhất – huyện Nghĩa Hưng; phường Bà Triệu – Tp Nam Định.
Với sự giúp đỡ của MSIVN và nỗ lực, quyết tâm của những người làm công tác Dân số – KHHGĐ, tỉnh Nam Định cơ bản hoàn thành cam kết của tỉnh với Tổng cục Dân số và MSIVN
Marie Stopes International (viết tắt là MSI) là một tổ chức phi chính phủ đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Trụ sở chính của MSI đặt tại Luân Đôn – Anh. Đến nay, MSI đang hoạt động tại 37 quốc gia trên 5 châu lục, chủ yếu là các nước đang phát triển. Đến cuối năm 2015, MSI toàn cầu đã cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho hơn 100 triệu khách hàng.
MSI đến Việt Nam từ năm 1989 và đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan chính phủ để thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại nhiều địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Marie Stopes Việt Nam (MSIVN) hiện đang hỗ trợ mạng lưới 11 phòng khám phụ khoa – kế hoạch hóa gia đình trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Dân số – KHHGĐ và tổ chức MSIVN, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, năm 2015 Nam Định là một trong 35 tỉnh, thành phố trong cả nước nhận được sự hỗ trợ của MSIVN để thực hiện chương trình thúc đẩy cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tỉnh Nam Định đã triển khai chương trình tại 10 huyện, thành phố. Kết thúc năm 2015, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung là 5.200 ca (Đạt 100% chỉ tiêu ký kết với MSIVN) tới tất cả các đối tượng có nhu cầu. Qua một năm triển khai, đây thực sự là chương trình có tính nhân văn và cần thiết cho tỉnh Nam Định trong công tác Dân số – KHHGĐ. Vì vậy, năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định, Tổng cục Dân số – KHHGĐ và MSIVN đã đồng ý tăng số ca vòng lên là 11.100 ca. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện được 8.345/11.100 ca, đạt 75% kế hoạch năm. Để có được kết quả trên, Chi cục Dân số – KHHGĐ đã chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Dân số các huyện, thành phố tích cực thực hiện và phối hợp với đoàn giám sát của MSIVN tổ chức 02 đợt giám sát hỗ trợ trong việc triển khai cung ứng dịch vụ tại thị trấn Qũy Nhất – huyện Nghĩa Hưng; phường Bà Triệu – Tp Nam Định.
Với sự giúp đỡ của MSIVN và nỗ lực, quyết tâm của những người làm công tác Dân số – KHHGĐ, tỉnh Nam Định cơ bản hoàn thành cam kết của tỉnh với Tổng cục Dân số và MSIVN.

Bài viết liên quan