DỰ ÁN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Mô hình được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố nhằm Đảm sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến […]

Mô hình được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố nhằm Đảm sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 thông qua việc đáp ứng nhu cầu về số lượng, đa dạng về chủng loại, hình thức và chất lượng ngày càng cao các PTTT, hàng hóa SKSS phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi nhóm khách hàng. Các mục tiêu cụ thể của mô hình bao gồm:

    • Có ít nhất 1 chủng loại PTTT mới được đưa vào sử dụng tại Việt Nam;
    • Có ít nhất 5 loại hàng hóa SKSS được cung cấp cho các nhóm khách hàng theo hình thức thị trường thương mại;
    • 100% số xã tại địa bàn triển khai mô hình thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa SKKK đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi nhóm khách hàng.
    • Có ít nhất 5 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp PTTT, hàng hóa SKSS trong địa bàn triển khai Đề án 818 và địa bàn triển khai mô hình

Liên hệ trực tiếp với Ban QLĐA 818 TƯ để biết thêm chi tiết về Mô hình

Bài viết liên quan