TIN TỨC

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình CHOICE – lựa chọn năm 2016

Ngày 29/2/2016, Chi cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình CHOICE-lựa chọn (Chương trình thúc đẩy sử dụng các biện pháp tránh thai lâu dài và vĩnh viễn) năm 2016 do Tổ chức Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN) hỗ trợ.

Ngày 29/2/2016, Chi cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình CHOICE-lựa chọn (Chương trình thúc đẩy sử dụng các biện pháp tránh thai lâu dài và vĩnh viễn) năm 2016 do Tổ chức Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN) hỗ trợ. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Chi cục Dân số-KHHGĐ, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách chương trình của 13 trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, thành phố
Bác sỹ Lê Ngọc Lan – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình CHOICE-lựa chọn năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Trong năm 2015, Chương trình CHOICE-lựa chọn tại Cao Bằng thực hiện được 3.616/3500 ca đặt dụng cụ tử cung đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch; tổ chức 02 lớp tập huấn cho 61 học viên về kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung theo hướng dẫn quốc gia về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế; giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở…
Để thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ và đảm bảo các quy định về tài chính của Chương trình năm 2016, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao về quy trình lập kế hoạch, quy trình thu nhập chứng từ, biểu mẫu và thủ tục thanh quyết toán. Đồng thời, các đại biểu đã bày tỏ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và thảo luận để tìm các giải pháp khắc phục.
Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 đã được Tổ chức MSIVN và Tổng cục Dân số-KHHGĐ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục góp phần hoàn thành chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai và giảm sinh bền vững trên toàn quốc nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.

Bài viết liên quan